Ostatní materiál

2 kusy generátorů typ DIG 130h/4  2 150 kVA 

Prodám regenerovaný trafo olej vč. bezpečnostního listu a certifikátu.